XVI spotkanie z cyklu

14 czerwca br. w sali biblioteki odbyło się kolejne spotkanie z dr. Jackiem Kępą i jego gościem. Tym razem ks. dr Ryszard Kempiak zaprezentował wykład "Słowo stało się Żydem - Jezus z Nazaretu źródłem ewangelii". Relacja: tu i tu. Organizatorami cyklu spotkań są: Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK. Patronat medialny: Rzecz Krotoszyńska.


Spotkanie z Ambasador Izraela Anną Azari oraz z ks dr. Ryszardem Kempiakiem

Za nami ciekawe spotkanie z Anną Azari, Ambasador Izraela w Polsce, która 3 czerwca br. Słowo stało się...gościła w Krotoszynie. W auli Szkoły Podstawowej nr 5 pani Ambasador wygłosiła prelekcję "Państwo Izrael - od Ziemi Obiecanej do kraju innowacji ", która odbyła się w ramach cyklu "Wiara, nauka, sens - kultura europejska wobec spraw ostatecznych". Więcej o spotkaniu pod tym adresem. A już 14 czerwca br. (piątek, godz. 17:30 w sali biblioteki) zapraszamy na kolejne spotkanie z dr. Jackiem Kępą i jego gościem. Tym razem ks. dr Ryszard Kempiak zaprezentuje wykład "Słowo stało się Żydem - Jezus z Nazaretu źródłem ewangelii". Organizatorami cyklu spotkań są: Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK. Patronat medialny: Rzecz Krotoszyńska.


XV spotkanie z cyklu "Wiara, nauka sens..."

Państwo IzraelKrotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK zapraszają na XV spotkanie z cyklu "Wiara, nauka, sens - kultura europejska wobec spraw ostatecznych". Gościem dr. Jacka Kępy będzie Ambasador Izraela w Polsce, Pani Anna Azari, która przedstawi prelekcję "Państwo Izrael - od Ziemi Obiecanej do kraju innowacji". Wydarzenie odbędzie się 3 czerwca br. (poniedziałek) o godz. 17:00 w auli Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie. Udział w spotkaniu należy zgłosić do 01.06 (szczegóły na plakacie). Patronat medialny: Rzecz Krotoszyńska.

Galeria


KrotoFest 2019

Towarzystwo tradycyjnie wzięło udział w festiwalu miejskim KrotoFest. 26 maja br. w parku odwiedziło nas sporo mieszkańców Krotoszyna i okolic, którzy mogli zapoznać się z ofertą wydawniczą TMiBZK.


Wesołych i pogodnych Świąt

Wielkanoc 19'


Walne Zebranie TMiBZK 2019'

WZ 19'9 kwietnia br. w sali biblioteki odbyło się Walne Zebranie członków stowarzyszenia. Podjęto szereg uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań merytorycznego i finansowego oraz bilansu i rachunku wyników za 2018 r. Walne Zebranie udzieliło zarządowi absolutorium za całokształt pracy w 2018 r. a także skreśliło z rejestru członków stowarzyszenia jedną osobę. Prezes A. Korsak przedstawił także plan pracy w bieżącym roku, a dr J. Zdunek opowiedział o stanie przygotowań do wydania XV tomu z cyklu "Krotoszyn i okolice", który ma się ukazać na przełomie września i października.


Finał powiatowy konkursu historycznego

W sali Muzeum Regionalnego w Krotoszynie odbył się finał powiatowy X edycji konkursu historycznego "Powstanie Wielkopolskie w powiecie krotoszyńskim - dzieje i tradycje". 7 marca br. do rywalizacji stanęli uczniowie szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych, którzy odpowiadali na pytania ułożone przez prezesa TMiBZK Antoniego Korsaka oraz Piotra Mikołajczyka, dyrektora Muzeum i członka zarządu Towarzystwa. Stowarzyszenie było jednym ze współorganizatorów konkursu. Serdecznie gratulujemy uczestnikom i zwycięzcom rywalizacji. Więcej: pod tym adresem i tym.


Kolejny wykład ks. dr. Ryszarda Kempiaka

22 lutego br. w sali biblioteki miał miejsce trzeci wykład ks. dr. Ryszarda Kempiaka w ramach cyklu "Wiara, nauka, sens - kultura europejska wobec spraw ostatecznych". Gość dr. Jacka Kępy opowiedział o "Odkryciach w Qumran i ich znaczeniu w kontekście przyjścia na świat Jezusa z Nazaretu". Relacja ze spotkania pod tym adresem i tym. Organizatorami wydarzenia byli: Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK. Patronat medialny: Rzecz Krotoszyńska.


Odkrycia w Qumran

Zapraszamy serdecznie na XIV już spotkanie w ramach cyklu "Wiara, Odkrycia w Qumrannauka, sens - kultura europejska wobec spraw ostatecznych". Gościem dr. Jacka Kępy będzie ponownie ks. dr Ryszard Kempiak, który przedstawi wykład "Odkrycia w Qumran i ich znaczenie w kontekście przyjścia na świat Jezusa z Nazaretu". Spotkanie odbędzie się 22 lutego br. (piątek) o godz. 17:30 w bibliotece. Organizatorzy: Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK. Patronat medialny: Rzecz Krotoszyńska.


Członkowie i sympatycy TMiBZK na spotkaniu noworocznym

Galeria30 stycznia br. w restauracji "Cristal" w Krotoszynie miało miejsce tradycyjne spotkanie noworoczne członków i sympatyków stowarzyszenia. Po przedstawieniu przez wiceprezes TMiBZK, Alinę Kajewską, sprawozdania za ubiegły rok, prezes Towarzystwa, Antoni Korsak, poinformował o najbliższych planach stowarzyszenia. Dr Józef Zdunek nakreślił stan przygotowań do wydania kolejnego tomu serii "Krotoszyn i okolice". Miłym akcentem spotkania była prezentacja krótkiego filmu Pawła Władysława Płócienniczaka "Orzeł Wędrowny". Autor pokrótce opowiedział o historii dwóch krotoszyńskich pomników i jednego powstańca. Uzupełnieniem opowieści był komentarz Piotra Mikołajczyka dotyczący postaci przedstawionych na muralu za pomnikiem na ulicy Zdunowskiej. Przybyli na spotkanie goście podkreślali rolę i znaczenie Towarzystwa. Wiceburmistrz Krotoszyna Ryszard Czuszke poruszył problem opisania działalności towarzystw współpracy polsko-zagranicznej, a Przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego Juliusz Poczta, życzył członkom stowarzyszenia wydania tylu książek, ile znajduje się w miejskiej bibliotece. Dyrektor tej ostatniej instytucji Ewa Bukowska poinformowała natomiast, że Krotoszyńska Biblioteka Publiczna prowadzi działania zmierzające do digitalizacji zasobów książnicy. Spotkanie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze.


 Spotkanie noworoczne członków TMiBZK

SN 19'